Filter

Výrobca

Farba

Výška

Rozmer

Tvar

Povrch

Výrobca

Farba

Výška

Rozmer

Tvar

Povrch

Betónové obrubníky a žľaby

Obrubníky sú betónové výrobky, ktoré zabezpečujú ukončenie okrajov plôch. Rozlišujeme ich podľa funkcie použitia. Najčastejšie používaný je obrubník cestný, obrubník chodníkový, alebo inak nazývaný obrubník parkový.

Odvodňovacie žľaby

2,98 €
2,95

Odvodňovacie žľaby

Odvodňovacie žľaby slúžia na rýchle odvedenie zrážkovej vody z plôch do vsakovacej jamy mimo konštrukcie plochy, alebo do kanalizácie. V praxi poznáme otvorené žľaby vytvorené betónovými prvkami ako sú „žľabovky“, no tieto nie sú chránené voči pevným nečistotám, konárom, listom, kameňom a pod. Ďalej poznáme uzatvorené žľaby (roštové žľaby), ktoré sa používajú ako súčasť plochy, teda sú pochôdzne, alebo automobilom prejazdné. Výrobcovia ponúkajú aj kombinované žľaby, kde žľab plní aj funkciu iného betónového prvku ako je obrubník. Sem patria aj štrbinové žľaby, ktoré sa používajú hlavne na verejných plochách. Ide v podstate o uzatvorený žľab, kde rošt nie je odnímateľný a je súčasťou betónového prvku.